VRIJWILLIGERS VAN 2018


Een van de doelen van Culturele Hoofdstad 2018 was het creëren van extra kansen, ook voor mensen met een uitkering. Het vrijwilligersprogramma was hiervoor geschikt. Daarom werd een nieuwe vorm van vrijwilligerswerk bedacht: participanten stromen in en worden begeleid door een maatje.

 

En om geen verschil te maken tussen alle vormen van vrijwilligerswerk was het idee dat alle vrijwilligers van LF2018 zich "FRIJ-STIPER" zouden noemen. Een nieuw woord en bijna letterlijk Fries voor vrijwilliger. 

 

Dit ideaal bleek moeilijk in de praktijk. Maar toch: via Frij-Stiper meldden velen zich aan. Ook participanten. En in het Frij-Stiper Cafe en vooral tijdens de evenementen bleek hoe belangrijk dit soort initiatieven zijn. Het geeft zelfvertrouwen, voldoening en regelmatig een mooie kans op betaald werk.

 

MerkMakers Peter van den Broek en ik zijn altijd nauw betrokken geweest bij Frij-Stiper. In opdracht van WELLZO bedachten we naam, concept, logo/huisstijl en alle uitingen. Ook deden wij regelmatig presentaties.