RECENT


OOSTWOUD FRANEKER: 150 JAAR

 

Oostwoud in Franeker bestaat 150 jaar. Destijds in 1871 opgericht als "F. Oostwoud Rijtuig- en Wagenmakerij" is OOSTWOUD in 2021 een producent van medisch meubilair, postkasten en garderobesystemen voor de internationale markt. Het150-jarig bestaan is een bijzondere mijlpaal en moet natuurlijk worden gevierd. 

 

Mij is gevraagd hiervoor een jaarprogramma samen te stellen. En met het thema "ZO ROLT OOSTWOUD AL 150 JAAR'" zullen in het komend jaar tal van momenten worden gecreëerd waarop wordt stilgestaan bij het  jubileum. Te beginnen op donderdag 27 mei.

 

Samen met burgemeester Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke onthulde directeur Hendrik Jonkers een immense muurschildering met een afbeelding van de allereerste OOSTWOUD-advertentie in de Leeuwarder Courant. De muurschildering is te zien in de kantine van het bedrijf en perfect gemaakt door beeldend kunstenaar Machiel Braaksma en werd door het personeel enthousiast ontvangen.

 

Concept: Wytze Visser. Uitvoering: Machiel Braaksma. Opdrachtgever: Hendrik Jonkers en Willemien Smits.


SPECIAAL ONDERWIJS FRYSLAN: VACATURES

Het concept wordt al 8 jaar ingezet, maar blijft sterk en aansprekend. Vooral dankzij de prachtige fotografie van Tryntsje Nauta die zo mooi de essentie uit de geportretteerde kan halen. Vervolgens is het een feestje om hierbij een kloppende kopregel te verzinnen. De bodytekst schrijft zich daarna als het ware zelf. Deze 1//1-pagina personeelsadvertentie staat op 22 mei 2021  in de Onderwijsspecial van de NDC. Concept/Tekst: Wytze Visser. Fotografie: Tryntsje Nauta. DTP: Danielle Dijkstra.


WEITENBERG: VACATUREFILMPJES

Voor Weitenberg Assurantien in Leeuwarden ontwikkelden wij een serie filmpjes die worden ingezet om nieuw personeel te werven. De eenvoud, de stijlvolle tekeningen en de warme stem van Eric Ennema zorgen voor een geheel dat mooi past bij dit grote assurantiekantoor. Concept/Beeld/Animatie: Wytze Visser. Muziek: Linze Valk. Stem: Eric Ennema.


DE ONDERMENING

Initiatiefnemers Erik Eerhart en Haise Bosma vroegen mij een aantal maanden geleden of ik een talkshow voor ondernemers wilde presenteren. Ik sloot me aan bij de voorbereidingen en bedacht voor dit concept de naam DE ONDERMENING (ondertitel: met de zaken op tafel).

 

Op 30 januari 2021 was de eerste uitzending met de gasten Joyce Walstra (MKB Noord), Friso Douwstra (wethouder Gemeente Leeuwarden), Bernard Maarsingh (ondernemer/psycholoog), Jan Willem Schoot (horeca-ondernemer), Haise Bosma (ondernemer Z-gebouw) en Erik Eerhart, met muzikaal cinemezzo van Ebele Wijbenga. Duur: ca. 60 minuten.


SAMENVOORALLEKINDEREN.NL

Door armoede kunnen veel kinderen niet meedoen met alle andere kinderen. In Fryslan zijn dit al ca. 13.000 kinderen. Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur zetten zich al vele jaren in om deze kinderen te helpen. Heel praktisch door bijvoorbeeld abonnementen, kleren en instrumenten te betalen. Met ingang van 1 januari 2021 kan iedereen voor informatie en aanmelding terecht op www.samenvoorallekinderen.nl. Om alle doelgroepen op deze portal te wijzen start in januari 2021 bijgaande campagne. Concept/Tekst: Wytze Visser. Vormgeving: Staat Van Creatie.


DE AFSLUITDIJK

 

De Afsluitdijk is een internationaal icoon. Een sterk bewijs van de Nederlandse mentaliteit die voor een groot deel is gevormd door onze verhouding met water. De strijd tegen het gevaar van water. Het benutten van de kwaliteiten van water.

 

Maar was De Afsluitdijk in 1932 nog een wonder van civiele techniek, nu kunnen ook vraagtekens worden gesteld. Want passen de rigoreuze maatregelen van toen nog bij de maatschappelijke eisen van nu? Naast veiligheid en economie zijn vandaag ook items als duurzaamheid en ecologie van groot belang.

 

De huidige ingrijpende werkzaamheden aan De Afsluitdijk die de veiligheid in de komende jaren moeten garanderen, worden gecombineerd met ecologische en duurzame projecten. Allemaal 'State-of-the-Art'. Vandaar dat betrokken partijen als o.a. Provincie Fryslan, Rijkswaterstaat, LEVVEL, Windpark Fryslan dit momentum willen gebruiken hiervan het belang te onderstrepen. Zowel internationaal als nationaal. Maar is hiervoor draagvlak? En zo ja, hoe doe je dat?

 

De Provincie Fryslan heeft mij gevraagd dit te onderzoeken en op basis van de bevindingen een plan c.q. concept te bedenken waarin alle belangen goed vertegenwoordigd zijn en waarmee een inspirerend  communicatief kader wordt gecreëerd dat van De Afsluitdijk een icoon van de toekomst kan maken. 


SPORT IN DE GEMEENTE LEEUWARDEN

 

Als gemeente adopteer je de Global Goals. Maar hoe vertaalt zich dit in het sportbeleid? Welke keuzes moet je maken met betrekking tot de faciliteiten? Met de inrichting  van wijken? Met welke maatschappelijke ontwikkelingen moet je rekening houden? Mij is gevraagd bij direct betrokken partijen te inventariseren wat er leeft, welke behoeften er zijn en welke bouwstenen kunnen worden ontwikkeld voor het sportbeleid van de toekomst.  

 


NETWERK IN ECOSYSTEEM

 

Een onzichtbare kracht die ondernemers, overheden en onderwijs met elkaar verbindt opdat de bijzondere kwaliteiten in de regio ten volle worden benut. Dat is het IPF. Innovatieplatform Friesland. Hoe communiceer je vanuit zo'n platform waarvan de invloed groeit en waarvoor de vraag "Wie zijn jullie?" sterker wordt.  

 

Na diverse gesprekken met belanghebbenden schreef ik een strategie en schetste ik een communicatieplan. Vervolgens ontwikkelde ik samen met BW&Hontwerpers (Dennis de Vries) en Artisan Creative (Pieter Hettinga / Ids Aalders) die website en film: https://www.innovatiepact.frl