RECENTE WERKZAAMHEDEN


DE ONDERMENING

Initiatiefnemers Erik Eerhart en Haise Bosma vroegen mij een aantal maanden geleden of ik een talkshow voor ondernemers wilde presenteren. Ik sloot me aan bij de voorbereidingen en bedacht voor dit concept de naam DE ONDERMENING (ondertitel: met de zaken op tafel).

 

Op 30 januari 2021 was de eerste uitzending met de gasten Joyce Walstra (MKB Noord), Friso Douwstra (wethouder Gemeente Leeuwarden), Bernard Maarsingh (ondernemer/psycholoog), Jan Willem Schoot (horeca-ondernemer), Haise Bosma (ondernemer Z-gebouw) en Erik Eerhart, met muzikaal cinemezzo van Ebele Wijbenga. Duur: ca. 60 minuten.


NIEUWJAARSWENS

TERUGBLIK IN EEN MINUUT. WENS VOOR EEN JAAR.

Het begint traditie te worden dat ik met een filmpje van 365 keer MYDAILY de Nieuwjaarsgroet breng aan alle vrienden, bekenden en relaties. Het is een persoonlijk beeld van de dagelijkse foto's die ik neem zonder idee vooraf. En het bijzondere van mijn 2020 sluipt er natuurlijk in. Mondkapjes. Geen buitenland. Veel thuis. Veel tekeningen en wat daaromheen zit. Ik wens iedereen een veel beter 2021!


SAMENVOORALLEKINDEREN.NL

Door armoede kunnen veel kinderen niet meedoen met alle andere kinderen. In Fryslan zijn dit al ca. 13.000 kinderen. Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur zetten zich al vele jaren in om deze kinderen te helpen. Heel praktisch door bijvoorbeeld abonnementen, kleren en instrumenten te betalen. Met ingang van 1 januari 2021 kan iedereen voor informatie en aanmelding terecht op www.samenvoorallekinderen.nl. Om alle doelgroepen op deze portal te wijzen start in januari 2021 bijgaande campagne. Concept/Tekst: Wytze Visser. Vormgeving: Staat Van Creatie.


SPECIAAL ONDERWIJS FRYSLAN

 

Zoals ieder jaar ook in december 2020 een advertentie van Speciaal Onderwijs Fryslan in de Kerstspecial van Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad. Concept/Tekst: Wytze Visser. Fotografie: Tryntsje Nauta.


 

De Afsluitdijk is een internationaal icoon. Een sterk bewijs van de Nederlandse mentaliteit die voor een groot deel is gevormd door onze verhouding met water. De strijd tegen het gevaar van water. Het benutten van de kwaliteiten van water.

 

Maar was De Afsluitdijk in 1932 nog een wonder van civiele techniek, nu kunnen ook vraagtekens worden gesteld. Want passen de rigoreuze maatregelen van toen nog bij de maatschappelijke eisen van nu? Naast veiligheid en economie zijn vandaag ook items als duurzaamheid en ecologie van groot belang.

 

De huidige ingrijpende werkzaamheden aan De Afsluitdijk die de veiligheid in de komende jaren moeten garanderen, worden gecombineerd met ecologische en duurzame projecten. Allemaal 'State-of-the-Art'. Vandaar dat betrokken partijen als o.a. Provincie Fryslan, Rijkswaterstaat, LEVVEL, Windpark Fryslan dit momentum willen gebruiken hiervan het belang te onderstrepen. Zowel internationaal als nationaal. Maar is hiervoor draagvlak? En zo ja, hoe doe je dat?

 

De Provincie Fryslan heeft mij gevraagd dit te onderzoeken en op basis van de bevindingen een plan c.q. concept te bedenken waarin alle belangen goed vertegenwoordigd zijn en waarmee een inspirerend  communicatief kader wordt gecreëerd dat van De Afsluitdijk een icoon van de toekomst kan maken. 


 

Als gemeente adopteer je de Global Goals. Maar hoe vertaalt zich dit in het sportbeleid? Welke keuzes moet je maken met betrekking tot de faciliteiten? Met de inrichting  van wijken? Met welke maatschappelijke ontwikkelingen moet je rekening houden? Mij is gevraagd bij direct betrokken partijen te inventariseren wat er leeft, welke behoeften er zijn en welke bouwstenen kunnen worden ontwikkeld voor het sportbeleid van de toekomst.  

 


 

Een onzichtbare kracht die ondernemers, overheden en onderwijs met elkaar verbindt opdat de bijzondere kwaliteiten in de regio ten volle worden benut. Dat is het IPF. Innovatieplatform Friesland. Hoe communiceer je vanuit zo'n platform waarvan de invloed groeit en waarvoor de vraag "Wie zijn jullie?" sterker wordt.  

 

Na diverse gesprekken met belanghebbenden schreef ik een strategie en schetste ik een communicatieplan. Vervolgens ontwikkelde ik samen met BW&Hontwerpers (Dennis de Vries) en Artisan Creative (Pieter Hettinga / Ids Aalders) die website en film: https://www.innovatiepact.frl