DAIRY VALLEY

Om te komen tot een scherpe positionering spraken wij (MerkMakers Kees Voogd, Peter van den Broek en ik) in opdracht van de Provinsje Fryslan met alle mogelijke stakeholders van de Dairy Valley: boeren, melkverwerkende multinationals, overheden, investeerders, aan dairy verbonden bedrijven.

 

Om al die input en de verschillende belangen onder 1 noemer te brengen, schreef ik bijgaande ziel. En regelmatig horen we: "Nu staat het eindelijk eens op papier..."